Kurser tenåringsforeldre

Petra Røise brenner for å hjelpe ungdommer til å utvikle seg på en positiv måte. Blant annet ved å kurse foreldrene deres.

BENEDIKTE HJELLUM HÅKONSEN

Lierposten Torsdag 29.jan 2009

Det er nok mange som opplever at «rullegardinen går ned» når de skal snakke med tenåringene sine. Men slik trenger det ikke å være, sier ungdomsveileder Petra Røise fra Sylling, som derfra driver enkvinnesbedriften Choice & Change.
   Hun har bakgrunn som sosionom og videreutdanning i veiledning og coaching, og er overbevist om at det er fullt mulig å ha en god dialog med tenåringer. Derfor holder hun kurs og foredrag om nettopp dette.

NYE ROLLER
Røise forteller at hun stadig opplever at foreldre tar kontakt etter foredrag på skoler, og ber om mer hjelp til å kommunisere på en god måte med tenåringene sine.
  - Når barna blir tenåringer blir også foreldrerollen endret. Man har vært vant til å ha en omsorgsrolle og være rask til å komme med gode råd. Men overfor tenåringer kan det være lurt å holde litt igjen på de gode rådene, slik at ungdommene får sjansen til å utfordre og utvikle seg selv i større grad.
  De er i prosessen med å bli mer selvstendige, og da er det viktig at foreldrene både kan vise omsorg men også

være en «sparringpartner» som de kan bryne seg mot, sier Røise, som flyttet fra Nederland til Norge for åtte år siden, og som har funnet sitt nye hjem i Sylling.

Å KVERKE EN PAPEGØYE.
17. februar starter hun opp et nytt foreldrekurs i Drammen, der hun håper at også foreldre fra Lier vil delta på. Da får hun også med seg Bente Mælen, som selv har hatt tenåringer i huset og dermed har førstehånds erfaring fra de utfordringer og gleder det bringer med seg.
  - Selv om jeg ikke har hatt tenåringer hjemme selv, har jeg i ti år jobbet mye med barn og unge fra 12 til 21 år innenfor skoleverket, barnevernet og kultursektoren. Jeg blir aldri lei av å være sammen med ungdommer, lytte til dem og se dem utvikle seg og ta nye steg. De er i en utrolig spennende fase av livet der de utvikler seg raskt både fysisk og mentalt. Og ofte trenger de bare litt hjelp til å ta kverken på «den indre papegøyen» som igjen og igjen sier ting som bryter ned selvbildet og selvfølelsen deres, sier Petra.
  Røise er også i dialog med Høyskolen i Akershus om å innføre coaching som verktøy.

BEVISSTGJØRING.
På det nevnte kurset, som går over tre tirsdagskvelder i februar og mars, har hun plass til 16 foreldre.
  - Flere bør det ikke være. Jeg har satt denne maksgrense for at vi lettere skal kunne ha en dialog og ikke kun monolog fra min side. Da kan foreldrene også få dele sine erfaringer. Jeg håper og tror at kurset skal bevisstgjøre og inspirere foreldrene, og bidra til å forebygge konflikter og løse opp der hvor kommunikasjonen har låst seg mellom foreldre og tenåringer, sier Petra Røise.