Bøker skrevet av Petra Røise

Færre gode råd, flere gode spørsmål - samtale med ungdom

Mange voksne opplever utfordringer i forhold til å kommunisere med ungdom. For å kunne legge til rette for en nær og oppbyggende samtale er det viktig med kjennskap til noen enkle verktøy.

«Færre gode råd, flere gode spørsmål – samtale med ungdom» handler om ungdommens personlige utvikling, nærmere bestemt utvikling av identitet, personlighet, selvtillit og selvfølelse.

Små steg, store forandringer - selvledelse for ungdom UTSOLGT

  • Hva trenger ungdom å vite for å kunne forstå utviklingsfasen de er midt opp i?
  • Hvilke verktøy hjelper dem til å ta tak i livet sitt?
  • Hvilke steg kan de ta på veien til forandring?
«Små steg, store forandringer – selvledelse for ungdom» introduserer unge lesere til temaer som selvledelse, selvfølelse, å være modig og å håndtere konflikter. Boken er full av fortellinger fra ungdom og gir svar på spørsmålene ovenfor på en måte som er lett å forstå.

Færre gode råd, flere gode spørsmål - samtale med ungdom

Om boken:

Pris: 200 nok
Utgitt: 2009
Språk: Norsk
ISBN: 978-82-998133-0-3
Sider: 50

Små steg, store forandringer - selvledelse for ungdom

Boken er utsolgt:

Pris: 200 nok
Utgitt: 2011
Språk: Norsk
ISBN: 978-82-998133-1-3
Sider: 57