Heier frem ungdom
Mari Hagerup
Budstikka Tirsdag 20.mai 2008


Nytt. Coaching brukes i arbeidslivet, men nå innfører Petra Røise arbeidsmetoden til ungdom. - De trenger noen som kan heie dem frem, sier hun.

Ungdomstiden kan være en utfordring for mange, og når det tårner seg opp snakker man med familie, venner, lærer eller helsesøster. Men der vil også Petra Røise ha en plass. En samtalepartner som er nøytral og som kan hjelpe og gi råd. Med timepris selvfølgelig.
  - Hele coachinger baserer seg på hva ungdommen selv vil jobbe med. Jeg finner ikke svar på problemene, men stiller de rette spørsmålene og finner rom slik at de selv kan finne løsninger. Ungdom vet ofte hva som er rett løsning, men kan trenge hjelp for å komme dit, sier hun.

Nytt i Norge
Coaching for ungdom er et nytt fenomen i Norge, men Danmark, England og Nederland bruker det allerede. Røise tror også det er behov her.
  - Ja jeg tror det. Jeg har gjort noen markedsundersøkelser og fått god respons, sier hun.
  Hun har også fått god respons fra ungdommen som har prøvd det. Elever ved Heggedal barne-
skole og Rosenvilde videregående skole har snakket med henne en gang i uken de siste månedene. Temaet har det selv bestemt, og graden av problemene varierer.
  - Felles for alle er at de leter etter et sted der de kan finne trygghet og noen som kan oppmuntre dem.
  - Får de ikke det hjemme?
  - Jo mye, men det er noe med å møte en nøytral person som ikke kjenner dem på den måten, sier hun.
  Hun har både utdanning og lang yrkeserfaring med ungdomsarbeid, de siste årene har hun tatt etterutdanning som veileder og coach.

Dårlig selvbilde
Røise tror ungdomscoaching passer for dem som sliter med dårlig selvbilde, er umotivert, har problemer med venner eller familie, eller er usikker på seg selv.
  Onsdag denne uken inviterer hun alle tenåringsforeldre til foredrag i Asker kulturhus for å gi råd om hvordan de Kan coache sin egen tenåring. Temaet er hvordan man skal få tenåringen til å føle seg sett, tatt på alvor og utfordret.
  Røise er også i dialog med Høyskolen i Akershus om å innføre coaching som verktøy.
  Inger Johanne Eidem ved Rosenvilde videregående skole bekrefter at coachingen har vært generelt godt mottatt på skolen.

66 77 01 91
mari.hagerup@budstikka.no