Om Petra Røise

Utgivelser og publiseringer

Coaching av ungdom i en kompleks hverdag
2016. Publisert i antologien 'Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst'.
Redaktør: Ursula Småland Goth. Gyldendal Akademisk.

Fra barnetrinn til ungdomstrinn
2014. PedLex. Mer informasjon om bestilling finner på www.pedlex.no

Profesjonell kompetanse i ungdomscoaching - masteroppgave i yrkespedagogikk, HIOA
2013. Last ned oppgaven her.

Små steg, store forandringer - selvledelse for ungdom
2011. Ta kontakt for bestilling.

Færre gode råd, flere gode spørsmål - samtale med ungdom
2009. Ta kontakt for bestilling.

Utdanningsvalg - En metodebok for lærere
2009. Redaktør: Eva Swahn. PedLex.

I media

Utdannelse og tidligere erfaring

  • Høgskolelektor i Veiledning & Coaching / Coaching & Relasjonsledelse / Ungdomskunnskap, HiOA, fra 2010
  • Master i Yrkespedagogikk ved Høgskole i Akershus, 2009 - 2013
  • Videreutdanning Veiledning & Coaching ved Høgskole i Akershus, 2007 - 2009
  • Daglig leder ungdomsavdelingen Radar ved Asker Kulturhus, 2006 - 2008
  • Fungerende kulturhussjef ved Asker Kulturhus, 2007
  • Miljøterapeut ved Heggedal skole, 2001 – 2006
  • Utdannet sosionom med spesialfelt sosialarbeid og kulturarbeid, 1996 - 2000


”Petra har hjulpet meg veldig mye. Hun har hele tiden gitt meg troen på meg selv og konstant holdt meg i ørene for at jeg skulle gjøre det bra. Jeg har fått større selvtillit, blitt flinkere til å ta initiativ og tenke positivt.”

Markus, 17 år